อาภาสรี กระบี่ (Apasari Krabi) (ชื่อเดิม อมันดารี Amandari)

โรงแรมบรรยากาศดี ตกแต่งสวยงาม เป็นธรรมชาติบรรยากาศทะเล มีห้อง Pool Access ที่สามารถเปิดระเบียงลงน้ำได้เลย หรือจะนั่งชิลริมน้ำก็ได้ ราคาเหมาะสม ไม่แพง